Siostra Genowefa Potaczała od ponad trzydziestu lat należy do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej i od ponad dwudziestu lat pracuje w USA.

Pracowała w różnych środowiskach polonijnych, jest autorką wielu historycznych publikacji dotyczących parafii polskich w Stanach Zjednoczonych, a od kilku lat prowadzi prace archiwistyczne w Centralnym Archiwum Polonii w Orchad Lake.

Przez wiele lata pracowała Siostra w różnych szkołach, proszę opowiedzieć o tym.

Z edukacją szkolną byłam związana przez kilkanaście lat. Wszystko zaczęło od jednej z poznańskich szkół, gdzie katechizowałam, finalizując studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych rozpoczęłam współpracę ze szkołami położonymi na terenie Chicago. I tak współpracowałam z Polską Szkołą im. Świętej Trójcy, a także z Polską Katolicką Szkołą im. św. Ferdynanda. Podjęłam także pracę w szkołach amerykańskich St. Mary of the Angels, potem St. Ferdinand oraz Notre Dame High School for Girls w Chicago. Ostatnią placówką edukacyjną była Polska Szkoła im. św. Kazimierza w Newark, NJ. Tam pracowałam przez dwa i pół roku. Zdecydowanie najwięcej czasu spędziłam w szkołach położonych na terenie metropolii Chicago. Każdy etap był niezmiernie ważny, zarówno trzy lata, kiedy pracowałam jako pomoc nauczyciela w przedszkolu i zerówce, jak i jedenaście lat, gdy byłam nauczycielką języka polskiego, jako języka obcego. Miałam zatem do czynienia z edukacją na wielu poziomach, poczynając od najmłodszych dzieci, aż do młodzieży szkoły średniej.

Podczas pracy w szkołach zapewne miała Siostra jakieś szersze wizje i plany działań edukacyjnych. Czy siostra może się tym podzielić?

Moim największym wyzwaniem zawodowym była kwestia efektywnego nauczania języka polskiego. Kiedy w latach 2007 – 2015 pełniłam funkcję dyrektora Polskiej Katolickiej Szkoły im. św. Ferdynanda w Chicago, miałam okazję, by w pewnym stopniu uskutecznić moje pragnienia, co było możliwe dzięki współpracy ze wspaniałym gronem pedagogicznym. Oprócz typowych zajęć polskiej szkoły, zaoferowaliśmy program nauczania dla dzieci i dorosłych, zupełnie nieznających języka polskiego. Starałam się również podnieść swoje kwalifikacje, dlatego podjęłam studia podyplomowe o specjalizacji nauczanie języka polskiego, jako obcego, prowadzone przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej z Lublina. Następnie w naszej szkole zostały zorganizowane studia o tej samej specjalizacji dla nauczycieli z Chicago. Tym razem przeprowadzone były przez kadrę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W ramach współpracy ze Szkołą Języka i Kultury KUL, w szkole św. Ferdynanda były również prowadzone warsztaty dla nauczycieli. Uczniowie natomiast mogli zdawać egzaminy certyfikatowe ze znajomości języka polskiego. Największym owocem współpracy naszej szkoły z Uniwersytetem, było przygotowywanie nowatorskich podręczników i innych materiałów edukacyjnych, w których kładziony jest nacisk na gramatykę funkcjonalną. Zanim zakończyłam pracę w szkole św. Ferdynanda, zgodnie z tym założeniem zostały przygotowane materiały edukacyjne dla pięciu poziomów nauczania.

Całość wywiadu można przeczytać na naszej zakładce Wspomnienia, opowieści i rozmowy.