„Boże, ty w Najświętszycm Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki. Chrustus zostawił swemu Kościołowi znak, który ma wszystkim przypominać o Jego miłości posuniętej aż do śmierci na Krzyżu i o Jego Zmartwychwstaniu. Ten znak widzimy często – to kawałek chleba złożony na patenie i trochę wina w kielichu.

Nie zawsze jednak nasza wiara jest dość silna, aby dostrzec, jak wielkie skarby ukrył Zbawiciel w tych znakach. Dziś, w trakcie Drogi Krzyżowej, idąc za Chrystusem na Kalwarię, będziemy Go prosić, aby pozwolił nam w świętych znakach dostrzec i przyjąć obecność Jego Męki i Zmartwychwstania.”

29 lutego młodzież z klasy 1 Liceum, z Polskiej Szkoły im. Św. Jakuba w Chicago, przygotowała i poprowadziła rozważania Drogi Krzyżowej. Nad całością czuwała katechetka – Małgorzata Kocoń oraz wychowawczyni – Alina Szymczyk.

Galeria zdjęć