Od wielu już lat maturzyści szkół polonijnych z aglomeracji Chicago spotykają się na wspólnym balu studniówkowym organizowanym przez Zrzeszenie Nauczycieli Polonijnych w Ameryce. W tym pięknym i niecodziennym wydarzeniu biorą udział przedstawiciele wielu polonijnych organizacji z Konsulem RP na czele.

W tym roku w uroczystości, która odbyła się 25 stycznia, wzięło udział 531 maturzystów z 40 polskich szkół. Naszą szkołę św. Jakuba reprezentowało 10 maturzystów. Całą galę rozpoczęło uroczyste przedstawienie wszystkich szkól biorących udział w Studniówce. W takt muzyki, dyrekcja szkół wraz z maturzystami i delegacją szkoły weszła na główną salę. Po tej części nastąpiły przemówienia: dyrektorki Polskiej Szkoły im. Św. Ferdynanda, która była odpowiedzialna za przygotowanie tegorocznego balu studniówkowego, Prezesa Zrzeszenia Nauczycieli Polonijnych, Konsula RP, duszpasterza nauczycieli.

Po oficjalnych przemówineniach zostały wręczone medale dla „Najlepszych z najlepszych” – dla najlepszych maturzystów z poszczególnych szkół. W sumie było ich aż 50. Spośród tych 50 maturzystów zostało wylosowanych kilkanaście stypendiów na dalszą naukę. Wśród wylosowanych znalazło się dwóch maturzystów z naszej Polskiej Szkoły im. Św. Jakuba: Grzegorz Libera oraz Kacper Bakun.

Następnie modlitwą przed posiłkiem rozpoczęła się druga część Studniówki: kolacja oraz część najważniejsza dla młodzieży – tańce. Cała zabawa trwała do godziny12:00 w nocy.

Galeria zdjęć