W niedzielę 17 listopada 2019 roku Siostry Misjonarki z Delegatury Północno-Amerykańskiej (ze Stanów Zjednoczonych i Kanady) obchodziły Diamentowy Jubileusz – 60. rocznicę powstania Zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla.

Jubileusz celebrowany był w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Lombard. Na uroczystość przybyło blisko 40 sióstr ze Stanów i Kanady, obecna była również Przełożona Generalna Matka Ewa Kaczmarek, odbywająca w tym czasie wizytację kanoniczną w USA. W uroczystej Eucharystii wzięło udział wielu kapłanów, z którymi współpracujemy na parafiach. Mszy św. dziękczynnej przewodniczył ks. Andrzej Maślejak SChr, który w homilii wskazywał na postać o. Założyciela Ignacego Posadzego i rolę Zgromadzenia w służbie Polonii. Po głębokiej homilii siostry odnowiły śluby zakonne. Pod koniec Mszy św. Matka Ewa Kaczmarek podziękowała Bogu za wszelkie dary, łaski i błogosławieństwa otrzymywane i doświadczane w ciągu 60 lat. Wyraziła wdzięczność wszystkim kapłanom, siostrom i Polonii za modlitwy i wszelkie dobro.

Bankiet był kontynuacją jubileuszowego świętowania. W krótkim przemówieniu Matka Ewa przedstawiła historię naszego Zgromadzenia powstałego w 1959 roku, którego misją jest niesienie duchowej pomocy polskim emigrantom. S. Anna Błauciak wraz z Radą Delegatury s. Katarzyną Zarembą i s. Małgorzatą Tomalką podziękowały Matce Ewie za czas wizytacji i jej posługę w naszym Zgromadzeniu. Naszą uroczystość ubogacił pięknym śpiewem zespół Misericordia z Lombard.

Rok Jubileuszu to czas radosnego Magnificat za wszelkie dobro, to czas wdzięczności za ogrom Jego łask, za 60 lat służby Bogu i ludziom. Niech Maryja Królowa Polonii wspiera nas wszystkich w trosce, by nie zginęła ani jedna dusza na obczyźnie, by nasze Zgromadzenie rosło w nowe, święte i liczne powołania do służby Bogu, Kościołowi i polskim emigrantom.

Galeria zdjęć