W tym świątecznym i jubileuszowym nastroju wracam pamięcią do spotkania z papieżem Franciszkiem na placu św. Piotra w Rzymie w Roku Życia Konsekrowanego. Mam żywo przed oczyma radość i zaskoczenie papieża na widok tak wielu młodych i entuzjastycznie reagujących Sióstr Misjonarek.
 
Przywołuję też słowa, z jakimi się do Was zwrócił wówczas – prosił, abyście dostrzegały w drugim człowieku Chrystusa, a odchodząc kilka razy powtórzył słowo, które miało moc apelu: „tenerezza” („czułość”) – napisał w życzeniach do Sióstr Misjonarek bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.
 
21 listopada 2019 r. mija 60 lat od zatwierdzenia naszego Zgromadzenia przez Kościół na prawie diecezjalnym. Serdecznie dziękujemy Księdzu Biskupowi za modlitwę, błogosławieństwo i życzenia, których pełną treść publikujemy poniżej:
 
Hobart, 18 listopada 2019 r.
L.dz. 179/19
 
Czcigodna S. Ewa, Przełożona Generalna,
Drogie Siostry Misjonarki!
 
Wdzięcznością serca i bliskością myśli pragnę dołączyć się do Waszej zakonnej wspólnoty, by dziękować Bożej Opatrzności za 60 lat posłannictwa i posługi Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. „Między nami nie ma dali”, mimo, że 60 lecie Zgromadzenia świętuję na Antypodach, w obecności Sióstr Misjonarek pracujących w Australii.
 
W tym świątecznym i jubileuszowym nastroju wracam pamięcią do spotkania z papieżem Franciszkiem na placu św. Piotra w Rzymie w Roku Życia Konsekrowanego. Mam żywo przed oczyma radość i zaskoczenie papieża na widok tak wielu młodych i entuzjastycznie reagujących Sióstr Misjonarek. Przywołuję też słowa, z jakimi się do Was zwrócił wówczas – prosił, abyście dostrzegały w drugim człowieku Chrystusa, a odchodząc kilka razy powtórzył słowo, które miało moc apelu: „tenerezza” („czułość”).
 
Ja także spoglądam na Was z wielką radością i wdzięcznością za Wasze oddane Bogu i człowiekowi życie, w duchu zawołania: „wszystko dla Boga i Polonii”. Czynią to w tych dniach zapewne i nasi rodacy – emigranci, dla których, jak często się przekonuję, stanowicie skarb, z którego korzystają i którego nie chcieliby utracić.
 
„Ciebie Boga wysławiamy” za całe Zgromadzenie Sióstr Misjonarek i poszczególne Siostry powołane do życia konsekrowanego, którego sensem jest całkowite poświęcenie się dla dobra ziemskiego i zbawienia wiecznego naszych rodaków mieszkających poza granicami ojczystego kraju! „Ciebie Boga wysławiamy” za Twojego Sługę, Ojca Ignacego Posadzego, który ten charyzmat odczytał w świetle Objawienia i znaków czasu!
 
Drogie Siostry Misjonarki!
 
Życzenia jubileuszowe pragnę Wam złożyć, odwołując się do przywołanego już pamiętnego spotkania z papieżem Franciszkiem. Życzę Wam zachowania młodego ducha, gotowego z entuzjazmem odpowiadać na wezwania, które stawia przed Wami powołujący Was Chrystus oraz wspólnota Kościoła, w której realizujecie Wasze piękne powołanie. Inspirację i siły do takiej postawy czerpcie ze źródła czułej miłości Boskiego Oblubieńca, którą tak sugestywnie przedstawia obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wpatrując się w ten wizerunek, naśladujcie Pana Jezusa poprzez otwarte serce i wyciągnięte ręce do naszych rodaków przebywających na emigracyjnych szlakach. Stawajcie się dla nich także żywą ikoną macierzyńskiej miłości i troski Matki Najświętszej, która Jezusa zawsze nosiła w sercu i na Niego wskazywała, o czym przypomina nam kolejny obraz, drogi każdej Siostrze Misjonarce, wizerunek Pani Jasnogórskiej.
 
Jej właśnie zawierzam Wasze, nasze, Zgromadzenie oraz każdą z Sióstr. Obyście doświadczały na co dzień Jej bliskości wyrażającej się w słowach Jasnogórskiego Apelu: „jestem – pamiętam – czuwam”! Niech Maryja wyprasza również nowe, liczne i dobre powołania, by Polonia nadal cieszyła się obecnością Sióstr Misjonarek, korzystała z Waszej ofiarną posługi i doświadczała owoców Waszej modlitwy.
 
Do tych jubileuszowych myśli i słów dołączam zapewnienie o stałej i serdecznej modlitwie oraz pasterskie błogosławieństwo
 
bp Wiesław Lechowicz
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej