W dniach 18 i 19 października odbyło się już piąte spotkanie dla młodzieży z całej Archidiecezji Chicago i nie tylko. W tym roku ponad 8 tys. młodych ludzi z ponad 150 szkół i pararafii uczestniczyło w całodziennym spotkaniu, wypełnionym zabawą, świadectwami wiary, koncertami.

W centrum tego spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu i Eucharystia pod przewodnictwem kardynała Błażeja Cupicha.

Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, wspaniała muzyka oraz pociągające świadectwa wiary są w stanie przekonać młodych, że warto być w Kościele, warto być uczniem Jezusa, świadkiem wiary i misjonarzem. Podczas tych spotkań młodzi mogli zobaczyć i doświadczyć, że Kościół może być atrakcyjny również dla nich, dzisiaj i teraz, ponieważ działa w nim Duch Święty, który go przemienia i ożywia, by człowiek każdego czasu mógł być zbawiony. 

Również nie zabrakło na tym spotkaniu młodzieży z naszej Polskiej Szkoły im. św. Jakuba oraz latynoamerykańskiego programu katechetycznego.

Galeria zdjęć