W dniach od 16 do 22 czerwca dzieci z parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard i Domu Samotnej Matki wraz z s. Maksymilianą i s. Magdaleną po raz kolejny uczestniczyły w rekolekcjach wyjazdowych w ośrodku PNA w Yorkville. Razem było nas ponad 100 osób (w tym prawie 90 dzieci). 

Tematem rekolekcji była Eucharystia, a przewodnikiem po Mszy św. był dla nas Mojżesz. Każdego dnia oprócz czasu na zabawę, basen, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia plastyczne dzieci miały możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej oraz spotkania ze Słowem Bożym (w tym codziennie osobistą modlitwę Słowem Bożym - tzw. Namiot Spotkania). Wieczorami spotykaliśmy się na nabożeństwach, które pomagały przeżyć poznane prawdy wiary. Mamom z Domu Świętej Rodziny towarzyszył Leszek, który prowadził dla nich rozmowy i terapie. Posługiwali nam księża chrystusowcy dojeżdżający do Yorkville z Lombard - ks. Piotr Nowacki i ks. Piotr Janas. 

Galeria zdjęć