W sobotę 18 maja zakończyliśmy kolejny rok nauki w naszej szkole. Podczas mszy św. dziękowaliśmy Panu Bogu za ten bogaty czas nauki i rozmaitych szkolnych wydarzeń. Po mszy odbyła się uroczystość graduacji maturzystów i uczniów klas ósmych.

Dzień później, w niedzielę 19 maja, nasi maturzyści wzięli udział w uroczystej mszy graduacyjnej w Bazylice św. Jacka, organizowanej corocznie dla maturzystów ze szkół polonijnych w aglomeracji Chicago. W tym niecodziennym wydarzeniu wzięło udział około pięciuset uczniów tegorocznych klas maturalnych.

Cieszymy się, że dzięki poświęceniu i ofiarności naszych wychowawców i katechetów rosną kolejne młode pokolenia Polaków na ziemi amerykańskiej świadome swoich korzeni, kultury i historii, posługujące się językiem ojczystym swoich rodziców, będące najlepszymi ambasadorami Polski poza jej granicami.

s. Stefania Gałka MChR

Galeria zdjęć