Od wielu już lat maturzyści szkół polonijnych z aglomeracji Chicago spotykają się na wspólnym balu studniówkowym organizowanym przez Zrzeszenie Nauczycieli Polonijnych w Ameryce. W tym pięknym i niecodziennym wydarzeniu biorą udział przedstawiciele wielu polonijnych organizacji z Konsulem RP na czele.
 
W tym roku w uroczystości, która odbyła się 26 stycznia, wzięło udział 555 maturzystów z 37 polskich szkół. Naszą szkołę reprezentowało 7 maturzystów.  Podczas studniówki losowane są stypendia dla najlepszych uczniów, a część oficjalną kończy tradycyjny polonez, który może zatańczyć każdy maturzysta, nauczyciel i gość, dlatego wielka sala wypełnia się po brzegi tancerzami. 
 
W polskich szkołach w Stanach Zjednoczonych między studniówką, a maturami nie ma tradycyjnych stu dni. Czas matur rozpoczyna się dużo wcześniej. W porównaniu z egzaminami maturalnymi w Polsce tutaj są one nieco rozłożone w czasie, gdyż uczniowie oprócz szkoły polskiej chodzą równocześnie do szkół amerykańskich. Dlatego w sobotę 2 lutego nasi maturzyści przystąpili już do pierwszego, pisemnego egzaminu maturalnego z geografii i historii Polski. W sobotę 23 lutego, czeka ich jeszcze egzamin pisemny z j. polskiego, natomiast egzamin ustny z j. polskiego będą zdawali 30 marca.
 
s. Stefania Gałka MChR