Wiadomości z Polski

Ślubowi ubóstwa, ostatniej z trzech rad ewangelicznych omawianych w trzyletnim cyklu w naszym Zgromadzeniu, poświęcona była sesja formacyjna w Morasku w dniach 25-27 października. Wzięło w niej udział blisko 40 sióstr profesek z miejscowej wspólnoty oraz z innych miast z Polski i z Białorusi.

W nocy z 18 na 19 października na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła się 34. Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów i posługujących wśród nich duszpasterzy. Na modlitwę udały się siostry misjonarki na czele z s. Janiną Koszyk, wikarią generalną, z placówek w Polsce i Europie.