Wiadomości z Polski

W Uroczystość Bożego Ciała cała wspólnota parafialna w Szczecinie Podjuchach skupiona była wokół Jezusa Eucharystycznego. Siostry Misjonarki były tego dnia zaangażowane, razem z różnymi grupami parafialnymi, w przygotowanie ołtarzy oraz opiekę nad dziećmi komunijnymi uczestniczącymi w procesji.

29 czerwca - poprzez obrzęd obłóczyn - cztery postulantki: Anastazja Miszkuro, Anna Grygorcewicz, Monika Klima i Martyna Żołądek rozpoczęły nowicjat w naszym Zgromadzeniu. W tej uroczystej chwili towarzyszyły im modlitwą siostry ze wspólnoty domu i siostry przybyłe na czas probacji.