Wiadomości z Polski

W kaplicy domu generalnego Sióstr Misjonarek trwa modlitwa o ustanie epidemii. Do tej intencji dołączamy prośbę o zdrowie dla chorych, o potrzebne siły dla służby zdrowia, za nasze siostry pracujące w krajach i środowiskach szczególnie trudnych ze względu na obecną sytuację oraz by ten czas wykorzystano dla nawrócenia się do Boga.