Wiadomości z Polski

W środę 30 października w naszej parafii w Płotach odbył się kolejny Bal Świętych. O godz. 17.00 w kościele zebrały się dzieci wraz z rodzicami na krótkiej modlitwie a następnie wszyscy udali się na salkę parafialną. Piosenką Arki Noego „Święty, Święty uśmiechnięty” rozpoczęliśmy bal.

Ślubowi ubóstwa, ostatniej z trzech rad ewangelicznych omawianych w trzyletnim cyklu w naszym Zgromadzeniu, poświęcona była sesja formacyjna w Morasku w dniach 25-27 października. Wzięło w niej udział blisko 40 sióstr profesek z miejscowej wspólnoty oraz z innych miast z Polski i z Białorusi.