Wiadomości z Polski

W kaplicy domu generalnego Sióstr Misjonarek trwa modlitwa o ustanie epidemii. Do tej intencji dołączamy prośbę o zdrowie dla chorych, o potrzebne siły dla służby zdrowia, za nasze siostry pracujące w krajach i środowiskach szczególnie trudnych ze względu na obecną sytuację oraz by ten czas wykorzystano dla nawrócenia się do Boga.

Podobnie jak wiele innych zakonów żeńskich w Polsce, także Siostry Misjonarki w Morasku włączają się w akcję szycia maseczek ochronnych dla pracowników służby zdrowia i innych służb. Zaangażowanie to jest odpowiedzią na inicjatywę podjetą przez zgromadzenia zakonne Archidiecezji Poznańskiej.