Wiadomości z Polski

W dniach 22 - 25 stycznia, kiedy trwał II tydzień ferii zimowych w województwach zachodniopomorskim, mazowieckim i warmińsko - mazurskim, w Morasku odbyły się rekolekcje pod hasłem „Głodni Słowa”. Zebrały one 18 dziewcząt od siódmej klasy szkoły podstawowej do klas szkoły średniej, które przyjechały do Moraska m.in z siostrami: Zofią Dyczko oraz Moniką Mendel.

W pierwszym tygodniu ferii dzieci z parafii św. Ottona w Pyrzycach, z ks. Marcinem Ossolińskim i s. Eweliną Betkało wyruszyły na obóz zimowy do Poronina. Program wyjazdu zakładał zimowe szaleństwo na nartach, ale także zatrzymanie się na wspólnej modlitwie i budowaniu wspólnoty poprzez zabawę. Dzieci w drodze na miejsce wypoczynku nawiedziły sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, gdzie oddały swoje rodziny w opiekę temu wielkiemu Patronowi.