Wiadomości z Polski

W dniu 16 lutego 2018 r. w Sekretariacie KEP odbyło się posiedzenie Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą, której przewodniczył bp Wiesław Lechowicz. W czasie spotkania podsumowano główną działalność duszpasterską i ewangelizacyjną w środowiskach polonijnych, m.in. omówiono kongresy nowej ewangelizacji, które odbyły się ubiegłym roku w Anglii, Francji i Niemczech.

Choć liturgiczny okres Bożego Narodzenia zakończył się już dawno, to jednak sezon kolędowy – jak wiemy – dopiero 2 lutego. Podjuchy już drugi raz z rzędu kończyły go koncertem kolęd, w wykonaniu parafialnego zespołu muzycznego i przyjaciół, pod kierunkiem s. Justyny. Wraz z zespołem kolędowali parafianie, którzy w niedzielę wieczorem, 28 stycznia, przybyli do naszego kościoła, by modlić się wspólnym śpiewem.