Wiadomości z Polski

4 marca 2018 r. obchodziłyśmy we wspólnocie moraskiej 90. urodziny s. Anny Sołtys, obecnie najstarszej misjonarki w naszym Zgromadzeniu. Z tej wyjątkowej i radosnej okazji modliłyśmy się w sposób szczególny podczas Mszy św., którą w intencji czcigodnej Siostry sprawował ks. prof. Edward Szymanek TChr. Tego dnia przypadły również imieniny s. Kazimiery Mach, za którą Eucharystię odprawiał ks. Kapelan Stanisław.

W dniach 19 - 22 lutego, kiedy trwał II tydzień ferii zimowych w województwach wielkopolskim i małopolskim, w Morasku odbyła się II tura rekolekcji zimowych pod hasłem „Głodni Słowa”. Zebrały one 38 dziewcząt od siódmej klasy szkoły podstawowej do klas szkoły średniej, które przyjechały do Moraska m.in. z siostrami: s. Anną Kraśner, s. Agnieszką Lampasiak oraz paniami katechetkami z zielonogórskich szkół ponadpodstawowych. 

W weekend od 16 do 18 lutego odbyła się w domu generalnym w Morasku druga tura sesji formacyjnej dla sióstr profesek z Polski i Białorusi dotycząca ślubu posłuszeństwa. Podobnie jak w listopadzie, spotkanie poprowadzili ojcowie dominikanie z Dominikańskiego Ośrodka Formacji i Rozwoju TABGHA. Byli to o. Norbert Kuczko OP i o. Łukasz Kubiak OP.