Wiadomości z Polski

W dniach 19 - 22 lutego, kiedy trwał II tydzień ferii zimowych w województwach wielkopolskim i małopolskim, w Morasku odbyła się II tura rekolekcji zimowych pod hasłem „Głodni Słowa”. Zebrały one 38 dziewcząt od siódmej klasy szkoły podstawowej do klas szkoły średniej, które przyjechały do Moraska m.in. z siostrami: s. Anną Kraśner, s. Agnieszką Lampasiak oraz paniami katechetkami z zielonogórskich szkół ponadpodstawowych. 

W weekend od 16 do 18 lutego odbyła się w domu generalnym w Morasku druga tura sesji formacyjnej dla sióstr profesek z Polski i Białorusi dotycząca ślubu posłuszeństwa. Podobnie jak w listopadzie, spotkanie poprowadzili ojcowie dominikanie z Dominikańskiego Ośrodka Formacji i Rozwoju TABGHA. Byli to o. Norbert Kuczko OP i o. Łukasz Kubiak OP.

W dniu 16 lutego 2018 r. w Sekretariacie KEP odbyło się posiedzenie Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą, której przewodniczył bp Wiesław Lechowicz. W czasie spotkania podsumowano główną działalność duszpasterską i ewangelizacyjną w środowiskach polonijnych, m.in. omówiono kongresy nowej ewangelizacji, które odbyły się ubiegłym roku w Anglii, Francji i Niemczech.