Wiadomości z Polski

Od 27.06 do 3.07 w domu generalnym w Poznaniu-Morasku odbywało się spotkanie wspólnoty junioratu. Dni naszej formacji upływały w atmosferze modlitwy, dzielenia się swoim życiem oraz pogłębiania wzajemnych relacji. Towarzyszył nam w tej drodze ks. dr Łukasz Nycz, a nad całością czuwała siostra Mistrzyni Magdalena Wielgus.