Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest świętem tytularnym naszego Zgromadzenia. Tego dnia nie tylko w sercu wyznajemy, że Jezus jest naszym Królem, ale czynimy to również publicznie poprzez wspólne odnowienie Aktu profesji zakonnej. Mówiła o tym przełożona generalna M. Ewa Kaczmarek, kiedy składała rano życzenia wspólnocie domu głównego.
 
Matka życzyła nam szczególnie, by wyznanie Chrystusa jako Króla odnajdywało swe urzeczywistnienie w ofiarnej i pełnej miłości służbie Bogu i bliźniemu każdej Siostry Misjonarki. 
 
Specjalną radością tego dnia była obecność w Morasku zaproszonych gości z Paryża: byli nimi ks. Bogusław Brzyś, Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, i p. Elżbieta Wryk, administrator domów w Misji. 
 
Najważniejszym punktem świętowania była Eucharystia, której przewodniczył ks. Rektor, a koncelebrowali ks. Tomasz Kulka i ks. Stanisław Jaskólski TChr. W homilii nawiązującej do Ewangelii o Sądzie Ostatecznym ks. Bogusław podprowadzał nas do odnalezienia odpowiedzi na pytanie, jaką trzeba mieć w życiu wrażliwość serca, by po śmierci znaleźć się „po dobrej stronie”, pośród błogosławionych zasługujących na wieczną nagrodę. Z pomocą przychodzi przykład miłosiernego Samarytanina. Po pierwsze był on gotów zmienić zaplanowany program dnia, swoją ustaloną trajektorię, aby na rozkaz Króla zająć się ludzką biedą, która przychodzi zawsze niezapowiedzianie i zawsze w „najgorszym czasie”. Po drugie nie bał się wejść w relację z człowiekiem potrzebującym pomocy, gdy zdecydował się kontynuować pomoc „na drugi dzień” i nie ograniczył się do krótkotrwałego i anonimowego działania. 
 
Dzień zakończył się spektaklem zatytułowanym „Rekreacja…, czyli Rzecz o powtórnym stworzeniu”. Przygotowały go i przedstawiły siostry postulantki – dziękujemy za piękne przedstawienie ukazujące Boga zatroskanego o dobro i szczęście człowieka!