„Idźcie i miłością swoją rozpalajcie świat. Spalajcie się dla sprawy Jezusa.” - Słowa Założyciela, o. Ignacego Posadzego nabrały szczególnego znaczenia dla sióstr misjonarek, które 7 sierpnia podczas Mszy św., której przewodniczył o. Władysław Bodziony CSsR, zostały posłane do pracy misyjnej.

Wśród Polonii pracować będą: s. Karolina Zawiślak (Belgia), s. Magdalena Zapart (Stany Zjednoczone), s. Zofia Dyczko (Kanada) oraz s. Magdalena Rosińska, s. Teresa Czyżak, s. Anna Wszołek i s. Ewelina Majkowska (Wielka Brytania).

Na drogę posługi wobec polskich emigrantów misjonarki otrzymały wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski i Polonii świata. Przede wszystkim zaś specjalne błogosławieństwo, by Bóg kierował ich pracą misyjną, aby słowem i przykładem pociągały wszystkich do Chrystusa (z Rytu posłania).

Zdjęcia