Dzień wspólnoty zorganizowany dla sióstr Zgromadzenia 6 i 7 sierpnia miał podobny przebieg jak miesiąc wcześniej. Piątek siostry spędziły na modlitwie w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, dziękując Patronowi Zgromadzenia za otrzymane łaski i prosząc Go o wstawiennictwo w wielu ważnych sprawach.

Wieczorem wspólnota spotkała się na szkoleniu poświęconym zasadom ochrony dzieci i młodzieży. Spotkanie poprowadziła s. Małgorzata Michalik, delegatka ds. ochrony małoletnich w Zgromadzeniu.

Sobota natomiast to czas wspólnej rekreacji w refektarzu oraz Msza św., podczas której do pracy misyjnej wśród Polonii zostało posłanych 7 misjonarek. Informacjia o tym wydarzeniu podana będzie w kolejnej relacji. 

Zdjęcia