W dniach 14-16 lutego odbyła się sesja formacyjna poświęcona tematowi: „Eucharystia miejscem jedności i pojednania”. Podobnie jak w ubiegłych latach, sesję prowadzili Ojcowie Dominikanie: o. Tomasz Gaj OP i o. Łukasz Kubiak OP.

W tym roku spotkanie odbywało się jednak w nietypowej, choć już coraz bardziej powszechnej, formie online. Dzięki łączności internetowej w sesji mogły uczestniczyć jednocześnie siostry z różnych krajów i miast, mianowicie z Niemiec, z Brukseli oraz część sióstr z Moraska.

W oparciu o film „Uczta Babette” Gabriela Axela, fragmenty książki Kardynała Tagle „Ludzie Wielkiej Nocy” oraz konferencje Ojców, wspólnie pochylaliśmy się nad tajemnicą Eucharystii, tematem wspólnoty, budowania jedności, wzajemnej akceptacji. Odkrywałyśmy, że Eucharystia i wspólnota wzajemnie się przenikają. Eucharystia jest źródłem życia wspólnotowego, a wspólnota przedłużeniem Uczty Eucharystycznej. Mamy nasze życie uczynić darem dla innych na wzór Jezusa, który w Eucharystii cały się nam oddaje.

Ubogacającym doświadczeniem było wspólne dzielenie się treściami, refleksjami i radościami w naszych wspólnotach, które tworzymy na co dzień, co pozwoliło nam także pogłębić nasze wzajemne relacje.

Bogu niech będą dzięki za ten piękny czas łaski! 

Zdjęcia