Kochane Siostry, drogi Księże Kapelanie, noc Bożego Narodzenia to przypomnienie, że „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką … Syn został nam dany … Nazwano Go imieniem … Bóg Mocny … Książę Pokoju.”

Narodzenie Bożego Syna rozjaśnia cienie naszych trosk. Pośród nas jest przecież KTOŚ, kto potrafi zaspokoić najgłębszą tęsknotę każdego serca, przynosi pokój i wskazuje drogę do szczęścia, które trwa wiecznie.

– Słowami życzeń M. Ewy i odczytaną wcześniej przez ks. Tomasza Ewangelią o Bożym Narodzeniu rozpoczęliśmy Wigilię w domu głównym w Morasku. Piękno wieczoru poprzedzającego Narodzenie Pana Jezusa wyrażało się w składanych sobie wzajemnie życzeniach i łamaniu się opłatkiem, a następnie we wspólnej wieczerzy z tradycyjnymi potrawami.

Po raz pierwszy Pasterkę przeżywałyśmy w naszej zakonnej kaplicy, a nie w kościele parafialnym po to, by nie zajmować parafianom miejsc ograniczonych limitami. Również pierwszy raz w naszej wspólnocie liturgię ubogaciło odśpiewane przez s. Sylwię z ambony Martyrologium o Narodzeniu Pańskim (Kalenda) obwieszczające przyjście Jezusa w konkretnym czasie historii.

Za dar Twojego Wcielenia dla nas – uwielbiamy Cię, Panie!

Galeria zdjęć