Tegoroczny, jubileuszowy XX  Dzień Papieski  obchodziliśmy w Płotach w niedzielę 11 października pod hasłem „Totus Tuus”. Okolicznościowa dekoracja w kościele przypominała wszystkim o naszym wyjątkowym Rodaku św. Janie Pawle II. Na każdej Eucharystii, śpiewaliśmy „Barkę”, a panie z Caritas zbierały ofiary na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

Wieczorem na parkingu niedaleko naszego kościoła zebraliśmy się, by podziękować za dar św. Jana Pawła II. Wysłuchaliśmy homilii nagranej we Włocławku, odmówiliśmy Litanię do św. Jana Pawła II, a także zaśpiewaliśmy „Barkę” oraz Apel Jasnogórski.

Siostry pracujące w szkole przeprowadziły dla uczniów specjalne katechezy, na których przybliżyły dzieciom postać naszego Rodaka. S. Anna przygotowała w szkole gazetkę, na której znalazły się także prace plastyczne uczniów. Każdy uczeń otrzymał karteczkę zawierającą krzepiące słowa Ojca Świętego. S. Joanna przygotowała dla dzieci prezentację multimedialną ze zdjęciami, które obrazowały dzieciństwo, młodzieńcze lata, a także wyjątkowość pontyfikatu św. Jana Pawła II. Dzieci obejrzały także teledysk piosenki: Nie zastąpi Ciebie nikt - napisanej na 100. rocznicę Jego urodzin. Każdy uczeń wykonał także zadanie utrwalające zdobytą wiedzę oraz otrzymał pamiątkowy obrazek. 

Cieszymy się, że w naszej parafii pamięć o św. Janie Pawle II nadal jest tak żywa. Obecność Jego relikwii w naszym kościele parafialnym, każdego dnia przypomina nam o Nim i zobowiązuje nas do pamięci o Jego nauczaniu. Dzięki lekcji religii dotyczącej Osoby św. Jana Pawła II, doświadczyłyśmy, że dzieci nadal kochają i chcą poznawać Papieża z Polski.  

Galeria zdjęć