16 października 2020 r. odbyła się w Częstochowie 35. Jasnogórska Noc Czuwania. Spotkanie odbyło się dokładnie w 42. rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową i w roku jego 100. rocznicy urodzin. Czuwaniu towarzyszyło hasło: „W oparciu o Ewangelię i Eucharystię”.

Słowa te zaczerpnięte z wypowiedzi przez świętego Papieża skierowane były w 1987 r. do Polaków w Chile. Ich aktualność rozważaliśmy minionej nocy, modląc się za rodaków w kraju i na emigracji, by zgodnie ze wskazówkami św. Jana Pawła II w oparciu o Ewangelię i Eucharystię odczytywali wszystko, „czym żyje nasza Ojczyzna, jej troski, niepowodzenia, nadziej i radości.”

Tegoroczna modlitwa miała odmienny charakter w porównaniu do spotkań, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni na przestrzeni ostatnich lat. Bezpośrednio przed Ikoną Jasnogórskiej Pani mogło tym razem zgromadzić się bardzo niewiele osób – obecne były Siostry Misjonarki Chrystusa Króla z domu głównego w Morasku z Matką Ewą Kaczmarek, przedstawiciele Księży z Towarzystwa Chrystusowego z naszym Kapelanem ks. Tomaszem Mikulakiem oraz niewielka grupa wiernych świeckich. W tym roku na Czuwanie nie mogli przybyć Księża Chrystusowcy z Poznania ze względu na obowiązującą ich kwarantannę. Spotkanie było też krótsze, bo skończyło się już o północy.

Mimo tych wszystkich ograniczeń z Jasnogórskiego Sanktuarium płynęła nie mniej żarliwsza modlitwa obejmująca wszystkich Polaków żyjących na emigracji oraz osób wśród nich posługujących. Obecnych w Częstochowie pielgrzymów oraz tych, który łączyli się z nami za pomocą mediów, powitał ks. Wiesław Wójcik SChr, delegat Przełożonego Generalnego Księży Chrystusowców na Noc Czuwania. Ks. Wiesław przewodniczył również Modlitwie Apelowej, a także Eucharystii zwieńczającej Czuwanie. Homilię podczas Mszy św. wygłosił ks. Sławomir Nadobny SChr, duszpasterz z Wuppertalu.

Pozostały czas wypełniły Siostry Misjonarki, które poprowadziły różaniec, nabożeństwo Maryjne, a także adorację Najświętszego Sakramentu, która przygotowała nas do udziału w Eucharystii. Przed Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie wypowiadały m. in. prośby za wszystkich kapłanów - szafarzy Eucharystii, by byli Mu wierni, modliły się też o nowe powołania kapłańskie, aby w żadnej wspólnocie nie brakowało Najświętszej Ofiary i duchowego Pokarmu, prosiły za polskich emigrantów, by zawsze karmili się Eucharystią i Ewangelią, jak zachęcał św. Jan Paweł II. Zanoszone prośby ubogacone były słowami świętego Papieża, jak też Założyciela Sióstr Misjonarek, o. Ignacego Posadzego, który nie przestaje zachęcać nas do wiary w miłość Chrystusa: „Kto wierzy w miłość Chrystusa, ten zawsze zwycięża. Nie zniechęcajmy się! Wierzmy w zwycięstwo… Nie wierzmy w klęskę, bo dzieła Boże klęsk nie znają; panuje w nich tylko zwycięstwo… Wielkie zwycięstwo Chrystusa. Wierzę! Wierzę, że On rzeczywiście chce świat zbawić i pokonać go miłosierdziem swoim. Wierzę mocniej, niż gdybym widział na żywe oczy, bo wzrok mój mógłby mnie mylić, lecz Serce Jego w błąd mnie nie wprowadzi.”

Paradoksalnie dobrym owocem niemożności udziału w Nocy Czuwania były liczniej niż zwykle organizowane spotkania w intencji Polonii w parafiach w Polsce i za granicą. Jak nigdy wcześniej, sytuacja epidemiologiczna zmobilizowała wiernych i ich pasterzy do udziału w modlitwie i łączności z Jasną Górą poprzez Telewizję Trwam (relacja w Informacjach Dnia), Radio Maryja i transmisję internetową.

Galeria zdjęć