Miło nam poinformować, że podczas obrad Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, które odbyło się w Warszawie w dniach 6-7 października 2020 r., M. Ewa Kaczmarek została wybrana Wiceprzewodniczącą zarządu tejże Konferencji. 
 
Przewodniczącą Konsulty została S. Dolores Zok SSpS, a pozostałymi członkiniami: M. Maksymilla Pliszka, M. Barbara Latocha, M. Beata Mazur, M. Teresa Maciuszek, S. Teofania Migowska i M. Dąbrówka Augustyn. 
 
Życzymy wszystkim Siostrom Konsultorkom wiele światła Ducha Świętego w tym nowym odpowiedzialnym zadaniu na czas rozpoczynającej się 3-letniej kadencji.