14 września 2020 r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, M. Ewa Kaczmarek przyjęła do postulatu Zgromadzenia 7 kandydatek. Są nimi: Teresa Urbanek z Rybnika, Maria Damrath z Kościelnej Jani, Maja Dziedziniewicz ze Szczecina, Justyna Dmitrowicz ze Szczecina, Dominika Gubańska z Rawicza, Daria Łysoniek z Bydgoszczy i Emilia Fudyma z Sękowic.

Po odsłuchaniu fragmentu Ewangelii o cudownym połowie ryb, który odczytała mistrzyni postulatu s. Małgorzata Żołądek, oraz po wysłuchaniu słów św. Jana Pawła II zachęcających młodych do wypłynięcia na głębię, do nowych postulantek zwróciła się Przełożona Generalna. Tak jak nasz św. Patron, Matka Ewa zachęcała najmłodsze misjonarki, by wypłynęły na głębię: „Żeby wypłynąć na głębię, trzeba odbić od brzegu. Czas, który rozpoczynacie, jest odejściem od tego wszystkiego, co stanowiło waszą codzienność, ale tak jak Jan Paweł II powiedział, nie bój się!” Matka życzyła postulantkom także świętości, bo jak mówił Założyciel, o. Ignacy: „Być zakonnicą, a nie być świętą, to trochę dziwne.” Zachęcała, by pragnienie świętości, które przyprowadziło tu nasze postulantki, nigdy w nich nie zgasło, a wręcz przeciwnie, żeby każdego dnia rozpalało się coraz bardziej i żeby tęsknota za zjednoczeniem z Chrystusem była w nich coraz większa.

W kaplicy postulantki odmówiły Akt Zawierzenia się Maryi Niepokalanej, a po zakończonych modlitwach wieczornych, w refektarzu wszystkie obecne siostry przywitały postulantki w naszej wspólnocie.

Nasza radość jest ogromna i nie przestajemy dziękować dobremu Bogu za dar powołania młodych osób do służby wśród Polonii w naszym Zgromadzeniu!

Galeria zdjęć