„To jest piękne, że są młode kobiety, które decydują się na taki krok” – mówił ks. bp Szymon Stułkowski, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, podczas uroczystości ślubów wieczystych s. Teresy Pluty, s. Anna Wszołek i s. Anna Dybał.

15 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Poznaniu-Morasku przeżywałyśmy ceremonię profesji wieczystej naszych trzech misjonarek.

W czasie liturgii bp Szymon wyraził radość, że są ciągle osoby, które chcą służyć w dzisiejszym Kościele, którego zewnętrzny, widzialny obraz tak bardzo zmienił się na przestrzeni ostatnich lat. Droga czystości, ubóstwa i posłuszeństwa nie jest wspinaczką do góry, ale swoistym „schodzeniem w dół” i „karierą”, którą można odbyć jedynie w służbie, i to w służbie Chrystusowi Królowi i w służbie ludziom. Podobnie zresztą wygląda droga nie tylko osób poświęconych Bogu w życiu konsekrowanym czy w kapłaństwie, ale droga każdego wierzącego, który chce pozostać wierny Chrystusowi - podkreślał ks. biskup.

Tuż przed Mszą św. na życie całkowicie oddane Jezusowi udzielili swoim córkom błogosławieństwa ich rodzice. Cała wspólnota zakonna oraz zebrani goście dziękowali Bogu za dar powołania sióstr podczas wieczornej adoracji dnia poprzedniego oraz w czasie sobotniego różańca. Za każdą misjonarkę, za nasze Zgromadzenie i za jego misję w Kościele Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Galeria zdjęć