7 sierpnia, w poszerzonym gronie sióstr, świętowałyśmy w Morasku wyjątkowe jubileusze: 60-lecie życia zakonnego s. Benigny Olszańskiej, s. Anny Sołtys i s. Magdaleny Karolczak oraz 50-lecie życia zakonnego s. Krystyny Guzik.

Mszy św. w intencji czcigodnych Jubilatek, która była najważniejszym wydarzeniem dnia, przewodniczył ks. bp Grzegorz Balcerek, przewodniczący Referatu Instytutów Życia Konsekrowanego naszej archidiecezji. Diamentowa i złota rocznica naszych sióstr misjonarek stała się okazją podkreślenia wartości miłości, jaką obdarzył nas Jezus i odpowiedzi, której Mu z wdzięcznością udzielamy. Ks. Biskup odnosząc się przede wszystkim do Ewangelii i 1 Listu św. Jana ukazywał zebranym prawdziwą miłość Chrystusową, która jest wierna, wymagająca, przebaczająca i ofiarna. Taką miłością kocha nas Pan i do takiej miłości nas zaprasza, zawsze udzielając swojej łaski i potrzebnych sił, czego świadectwem są dzisiejsze drogie Jubilatki.

Świętowanie kontynuowałyśmy wraz z wszystkimi gośćmi w refektarzu. Tam, przed obiadem, głos zabrała Matka Ewa, która wyraziła w imieniu całej misjonarskiej rodziny wdzięczność siostrom: Benignie, Annie, Magdalenie i Krystynie za wszystko, co stanowiło treść ich życia. Ich pierwsze kroki w życiu konsekrowanym zbiegły się z niełatwymi początkami nowej wspólnoty zakonnej. Matka dziękowała siostrom za ich wiarę w Zgromadzenie i ufność, że „Bóg upodobał sobie tę małą trzódkę i że chce dać jej Królestwo”. „Dzięki Waszemu zawierzeniu Jezusowi i Jego Matce możemy dzisiaj tutaj być i cieszyć się rozwojem naszej misjonarskiej rodziny. Bez was i bez waszego ofiarowania nie byłoby nas dziś tutaj” – mówiła przełożona generalna. Życzyła siostrom Jubilatkom, by miłość Bożego Serca dawała im wiele pokoju, radości i bliskości Boga oraz, by dobro Zgromadzenia było nadal ich radością, należenie do niego - szczęściem, a pomyślność jego - dumą.

Galeria zdjęć