W dniach 6 i 7 sierpnia odbyło się w domu głównym Zgromadzenia w Morasku spotkanie sióstr przełożonych. Uczestniczyło w nim przeszło 30 sióstr z Polski, z krajów z Europy, a także ze Stanów Zjednoczonych. Tematem wiodącym była „Komunikacja we wspólnocie. Rola przełożonej” – zagadnienie, które jest zawsze aktualne i ciągle wymagające uczenia się.

W odkrywaniu, jak prowadzić dobry dialog z drugim człowiekiem, pomagali nam po raz kolejny dominikanie z Ośrodka Tabgha: o. Tomasz Gaj OP i o. Łukasz Kubiak OP. W formie warsztatowej uświadamiałyśmy sobie możliwe wyzwania komunikacyjne i sposoby pokonywania trudności, jakie napotykamy w codziennej wzajemnej wymianie zdań ze współsiostrami. Poznanie typowych zachowań, jakimi kierujemy się w rozmowach, bardzo pomaga zrozumieć innych i w efekcie ułatwia dialog.

Drugiego dnia po południu, po zakończeniu części dotyczącej komunikacji, Matka Ewa podzieliła się z siostrami bieżącymi informacjami z życia Zgromadzenia.

Galeria zdjęć