11 lipca 2020 r., w święto św. Benedykta, zakończyła się IX Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Ostatnim jej akcentem była uroczysta, dziękczynna Eucharystia, której przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

W czytaniach liturgii i w wygłoszonej przez ks. Biskupa homilii raz jeszcze usłyszałyśmy o tym, co powinno cechować chrześcijańską i zakonną wspólnotę. Słuchając autora Dziejów Apostolskich opisującego pierwszych chrześcijan, my także mamy wyróżniać się jednością, wspólnotowością, świadectwem i wzajemną troską.

Jesteśmy wdzięczne Bogu za to, że nasze spotkanie mogło się odbyć pomimo ciągle panującej pandemii. Przede wszystkim jesteśmy wdzięczne za każde światło od Ducha Świętego, które otrzymałyśmy w tych dniach, a które wyznacza drogę Zgromadzeniu na kolejne lata. Temat Kapituły: „Moim życiem jest Chrystus” zawierał w sobie tematy konferencji poszczególnych dni, wygłoszonych do nas przez zaproszonych gości. Słowa te nadawały również kierunek wszystkim naszym rozważaniom, postanowieniom i modlitwom.

Ojcze Ignacy, wstawiaj się za nami!

Galeria zdjęć