Od 27.06 do 3.07 w domu generalnym w Poznaniu-Morasku odbywało się spotkanie wspólnoty junioratu. Dni naszej formacji upływały w atmosferze modlitwy, dzielenia się swoim życiem oraz pogłębiania wzajemnych relacji. Towarzyszył nam w tej drodze ks. dr Łukasz Nycz, a nad całością czuwała siostra Mistrzyni Magdalena Wielgus.

Duchowym przewodnikiem w tym czasie był dla nas św. Jan Paweł II, ponieważ w oparciu o jego nauczanie poznawałyśmy Chrystusa, ucząc się Go kochać całym, niepodzielnym sercem, aby móc naśladować Go w codziennym życiu. Już na pierwszej konferencji ks. Łukasz zaprosił nas do tego, aby postawić Chrystusa w centrum, wokół którego na różnych płaszczyznach powinno się koncentrować nasze życie. Przybliżył nam temat Eucharystii jako źródła duchowej mocy, przypomniał, że Kościół jest naszą Matką i że kochać to ofiarować siebie bez reszty. Podkreślił również istotę konsekracji zakonnej, zwracając szczególną uwagę na kontemplację Chrystusa, na wzór Jego Matki.

Bardzo ważnym momentem był poniedziałkowy dzień skupienia, w trakcie którego cztery nasze siostry ponowiły śluby zakonne. W czasie zjazdu siostry postulantki zaprosiły nas na spektakl „Wołanie Króla”, opowiadający o początkach naszego Zgromadzenia, a potem na miłą rekreację. Pożegnałyśmy też nasze najstarsze siostry - s. Ewelinę, s. Igę, s. Urszulę i s. Martę, które rozpoczynają rok bezpośredniego przygotowania do ślubów wieczystych. Bogu niech będą dzięki za ten czas łaski, którym raczył nas obdarować.

Galeria zdjęć