29 czerwca, w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła profesję zakonną w naszym Zgromadzeniu na kolejne dwa lata ponowiły cztery siostry juniorystki: s. Ewelina Majkowska, s. Katarzyna Ozar, s. Katarzyna Smukała oraz s. Monika Mackiewicz.
 
Eucharystii, podczas której  miał miejsce obrzęd ponowienia ślubów, przewodniczył ks. dr Łukasz Nycz, który na co dzień pracuje w Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Warszawie, a w ostatnich dniach towarzyszy siostrom podczas kolejnego spotkania formacyjnego junioratu.
 
Dzień ponowienia profesji zakonnej siostry spędziły wsłuchując się w Słowo Boże i trwając przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. W czasie konferencji i homilii ks. Łukasz zapraszał nas do pogłębienia znajomości rad ewangelicznych, które ślubujemy, a robił to opierając się na nauczaniu św. Jana Pawła II, patrona naszego Zgromadzenia. Siostry, które ponowiły śluby otaczamy modlitwą, prosimy też o modlitwę za całą naszą wspólnotę junioratu, abyśmy owocnie przeżyły czas naszego letniego spotkania formacyjnego.