20 czerwca, we wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi, obchodziłyśmy w Morasku imieniny s. Janiny Koszyk, wikarii generalnej Zgromadzenia, oraz s. Jeannette Wronka. W modlitwie w intencji Solenizantek zgromadziła się podczas porannej Eucharystii wspólnota domu głównego, a także siostry przybyłe z kilku polskich placówek.

Towarzyszyli nam także kapłani: o. Krzysztof Pawłowski OCD, który przewodniczył Mszy św., oraz ks. Tomasz Kulka, nasz proboszcz.

Choć Patronem imienin Sióstr Solenizantek jest św. Jan Chrzciciel, z racji na dzień, w którym obchodziłyśmy imieniny, na pierwszym planie pojawiła się Najświętsza Maryja Panna. O Jej szlachetnym Sercu mówił w homilii o. Krzysztof, przywołując cechy, jakie poznajemy w Magnificat i dzisiejszej perykopie Ewangelii, a którymi są: postawa uwielbienia Boga, radość, pokora, współcierpienie z Jezusem, umiejętność rozważania spraw Bożych...

Do Niepokalanej odniosła się też Matka Ewa w życzeniach składanych Siostrze Wikarii i s. Jeannette, cytując słowa o. Ignacego: „Kochajcie Niepokalaną. Ona uczyni was szczęśliwymi. Ufajcie Jej, poświęćcie się Jej całkowicie, bez zastrzeżeń. Życzę wam kochać Ją do tego stopnia, aby być niezdolnym żyć bez Niej. Starajcie się czynić wszystko tak, jakby Ona to czyniła na naszym miejscu, a nade wszystko kochać Boga jak Ona Go kochała”. Dziękując Siostrom za dobro, które jest ich udziałem w naszej wspólnocie, Matka życzyła im, by na podobieństwo Maryi i św. Jana Chrzciciela zawsze umiały wskazywać na Chrystusa.

Galeria zdjęć