W dniach 12-14 maja br. wspólnota Sióstr Domu Głównego uczestniczyła w Sesji poświęconej tematowi: „Mistyka Liturgii Godzin a praktyka celebracji liturgicznej”. Prowadzącą wykłady tematyczne i warsztaty emisji głosu i śpiewu liturgicznego była s. Dolores Nowak PDDM z Lublina.

Przez trzy dni w wieczornym wykładzie zatrzymywałyśmy się nad zagadnieniami nowego życia w Chrystusie, misterium Eucharystii, podczas której stajemy się Ciałem Chrystusa oraz Liturgią Godzin, w której to Ciało oddaje Bogu chwałę. Źródłem rozważań była myśl biblijna, a także teksty Ojców Kościoła poruszające zagadnienia liturgii. Ważnym elementem wykładów było omówienie duchowości Liturgii Godzin jako modlitwy wspólnotowej, nie zabrakło także pogłębionej refleksji o uczestnictwie w modlitwie całego naszego ciała, serca i umysłu.

Drugą część Sesji stanowiły warsztaty emisji głosu odbywające się w ciągu dnia dla poszczególnych grup formacyjnych. Połączenie w nich nauki i radości ze wspólnego śpiewu dało nam wiele odprężenia i nadziei na to, że przez dobre śpiewanie możemy pięknie wyrażać emocje naszego ciała i ducha.

Przyjmujcie przeto i spożywajcie Ciało Chrystusa, skoro wcześniej staliście się członkami Ciała Chrystusa. Przyjmujcie i pijcie Krew Chrystusa. Abyście się nie oddzielili jedni od drugich, spożywajcie więź, która was łączy. (św. Augustyn, Sermones 228)

Galeria zdjęć