Warunki zewnętrzne uniemożliwiły zorganizowanie skupienia majówkowego w Krakowie, tak jak to było zaplanowane. Jednak cięgle uczymy się szukać nowych rozwiązań. Dlatego postanowiłyśmy zorganizować w ramach skupienia majówkowego spotkania na platformie ZOOM.

Od 1 do 3 maja spotykaliśmy się na wspólnej modlitwie, konferencjach i pracy w grupach. Towarzyszył nam i głosił konferencje ks. Łukasz Nycz - Koordynator ds. formacji stypendystów w Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W spotkaniu uczestniczyły także s. Angelika, s. Sylwia i s. Agnieszka oraz 25 uczestniczek. W tej przestrzeni nie mieliśmy ograniczeń, więc łączyły się z nami dziewczęta z całej Polski oraz z Belgii i Niemiec.

W ramach spotkania zatrzymaliśmy się wspólnie nad wezwaniem, które Jezus skierował niegdyś do św. Piotra: „Wypłyń na głębię”, a ksiądz Łukasz starał się naświetlić najważniejsze etapy w procesie rozeznawania życiowego powołania. Podczas pracy w grupach uczestniczki zapoznawały się z fragmentami książki Jana Pała II „Dar i Tajemnica”, co potem znalazło swój wyraz we wspólnym dzieleniu się na forum. Oprócz modlitwy Różańcowej i Koronki do Bożego Miłosierdzia podjęłyśmy nawet próbę wspólnego śpiewu, w czym wspomogły nas także siostry postulantki.

Zakończyłyśmy wspólną modlitwą, wpatrując się w oblicze Dobrego Pasterza i wsłuchując w Jego Słowo, bo to dzięki Niemu i ze względu na Niego spotkałyśmy się i wierzymy, że choć fizycznie byłyśmy daleko od siebie, to właśnie przy Sercu Jezusa tworzyłyśmy wspólnotę.

W niedzielę, po wspólnym spotkaniu, dziewczęta, które nie miały możliwości uczestniczenia we Mszy Świętej, mogły połączyć się online w parafią, gdzie o 20:00 ks. Łukasz celebrował Eucharystię i głosił homilię. 

Dziękujemy za ten czas i mamy nadzieję, że niebawem uda nam się spotkać w Morasku.

Galeria zdjęć