W dniach 9-11 marca, na zaproszenie ks. Władysława Kołtowskiego SChr, proboszcza parafii św. Stanisława BM w Kozielicach k/Pyrzyc, poprowadziliśmy  – wraz z ks. Dariuszem Pazdanem i s. Annuncjatą Waszewską misjonarką z Kamerunu – rekolekcje dla uczniów szkoły podstawowej.

Rekolekcje swoją treścią nawiązywały do hasła Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego „Ochrzczeni i posłani”, który przeżywaliśmy w październiku ubiegłego roku.

Uczestnicy, podzieleni na trzy grupy wiekowe, już pierwszego dnia mieli okazję wybrać się w podróż multimedialną na krańce świata, zwłaszcza do najuboższych jego rejonów. Dowiedzieli się, jak wygląda codzienność ich rówieśników w Azji, Afryce i Ameryce Południowej oraz w jaki sposób mogą pomóc misjom i misjonarzom. Otrzymali też zagadkę misyjną, której rozwiązanie mieli zaprezentować na zakończenie rekolekcji. Dzień drugi upłynął pod znakiem drogi krzyżowej, którą ofiarowaliśmy w intencji dzieci głodnych, chorych, bezdomnych, wykorzystywanych w walkach plemiennych, sprzedanych do niewoli. Była też okazja do spowiedzi, z wcześniej poprowadzonym rachunkiem sumienia. Ostatniego dnia rekolekcji uczniowie uczestniczyli w Eucharystii oraz obejrzeli inscenizacje misyjne, w których zagrali ich koledzy. Przygotowaniem aktorów zajęły się: wychowawczyni klasy trzeciej oraz katechetka – p. Elżbieta. Na zakończenie, dzieci najbardziej aktywne otrzymały dyplomy i drobne upominki.

Z przeprowadzonych rekolekcji cieszymy się tym bardziej, że już nazajutrz  – 12 marca, decyzją rządu, szkoły zostały zamknięte, ze względu na zagrożenie pandemią. Wierzymy, że spotkania rekolekcyjne zaowocują w życiu zarówno uczestniczących, jak i prowadzących postawą odpowiedzialności za dzieło misyjne Kościoła.

s. Zofia Dyczko MChR

Galeria zdjęć