Tegoroczna uroczystość Chrystusa Króla miała dla nas wyjątkowy charakter, bowiem w tym roku mija 60 lat istnienia naszej misyjnej wspólnoty. Dokładnie 60 lat temu, 21 listopada 1959 r. ówczesny ordynariusz poznański, abp Antoni Baraniak podpisał dekret erygujący Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla na prawie diecezjalnym.

Diamentowy jubileusz świętowałyśmy w sobotę 23 listopada, przy współudziale wielu gości: obecny był ks. bp Zdzisław Fortuniak, bp pomocniczy poznański, który przewodniczył Eucharystii i wygłosił kazanie. Wśród zaproszonych osób byli również Księża Chrystusowcy z przełożonym generalnym ks. Krzysztofem Olejnikiem SChr na czele, inni kapłani oraz nasze siostry z placówek w kraju i z zagranicy.

„Mało jest słów, które by bardziej raziły w zestawieniu z Osobą Pana Jezusa niż słowo Król” – rozpoczął swoją homilię bp Zdzisław, mówiąc dalej, że Jezusa pamiętamy bardziej jako Tego, który umywał nogi apostołom, błogosławił dzieci, przemierzał drogi izraelskich miast i wsi, by szukać tych, którzy poginęli, wreszcie pamiętamy Go jako odrzuconego i ukrzyżowanego – „ Kiedy umierał zlekceważony i wyśmiany, przyjmował do swojego Królestwa zbrodniarza. Jeszcze w ostatniej chwili potwierdzał, że nie chce, by ktokolwiek zginął.” Takiego Króla od dziesiątków lat pragną naśladować Księża Chrystusowcy, a wraz z nimi Siostry Misjonarki. Wrażliwi na słowa swoich Założycieli ks. Kard. Augusta Hlonda i ks. Ignacego Posadzego na wychodźstwie polskie dusze giną, podążają po emigracyjnych szlakach, by szukać Polaków i ukazywać im Bożą miłość.

Po przypomnieniu wielu historycznych faktów towarzyszących początkom Zgromadzenia Misjonarek, ks. Biskup zwrócił uwagę na warunek, jaki należy spełnić, by rzeczywiście nikt z rozsianych po świecie rodaków nie zginął, odwołując się do papieża Benedykta XVI: „Jedynie moja gotowość do wyjścia naprzeciw bliźniemu, do okazania mu miłości, czyni mnie wrażliwym również na Boga. W przypadku Siostry Misjonarki gotowość pójścia aż na krańce świata, w służbie rodakom, otwiera oczy na to, co Bóg uczynił dla niej i na to, jak ją kocha. To jest odkrycie, którego trzeba dokonać i pielęgnować w sobie, by wiernie realizować charyzmat Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Pamięć o tym zapewni ciągłą duchową młodość Zgromadzeniu i poszczególnym siostrom.”

Pod koniec Eucharystii M. Ewa Kaczmarek, przełożona generalna, wyraziła wdzięczność Bogu za Jubileusz Zgromadzenia, a na ręce ks. bpa Zdzisława podziękowała za życzliwość i otwartość pasterzy Kościoła poznańskiego, którzy od pierwszych lat istnienia zawsze towarzyszyli naszej wspólnocie swoją opieką.

Kontynuacją świętowania była kolacja w refektarzu, a następnie przedstawienie zatytułowane „Wołanie Króla”, które zebranym zaprezentowały postulantki. W pięknie przygotowanym spektaklu nie pozbawionym humorystycznych elementów nasze najmłodsze siostry przybliżyły nam historię powstawania Zgromadzenia. Geneza i inspiracje, trudne początki w burzliwym dla Kościoła czasie, jak też heroiczne zawierzenie Bogu kard. A. Hlonda, a następnie Założyciela ks. Ignacego to tylko niektóre z obrazów, które na długo pozostaną w sercach oglądających.

Galeria zdjęć