W dniach 4-5 sierpnia odbyło się w Morasku spotkanie sióstr przełożonych, w którym uczestniczyło blisko 40 sióstr z kraju i z zagranicy odpowiedzialnych za wspólnoty, delegatury i poszczególne etapy formacji.

Dni poświęcone zagadnieniu komunikacji we wspólnocie poprowadzili Ojcowie Dominikanie: o. Łukasz Kubiak i o. Norbert Kuczko. Punktem wyjścia do rozważań była projekcja filmu z wystąpieniem Amerykanki Brené Brown: „Odwagi!”. Podczas pracy w grupach jak też na forum uczyłyśmy się swoistego łączenia odwagi z podatnością na zranienia. Tylko otwarcie na drugiego prowadzi do rzeczywistego spotkania z drugą osobą i do budowania prawdziwego życia we wspólnocie.

W modlitwie oddawałyśmy Bogu siebie i powierzone nam osoby, a dopełnieniem części duchowej i formacyjnej było spotkanie z Matką Ewą poświęcone bieżącym sprawom dotyczącym Zgromadzenia i jego misji.

Galeria zdjęć