W dniach 30 lipca - 3 sierpnia 2019 r. odbyły się w Morasku rekolekcje dla dziewczyn pragnących rozeznać swoje powołanie. Uczestniczyło w nich 19 dziewcząt z różnych krańców Polski i zagranicy. Rekolekcje poprowadził ks. Mirosław Łanoszka.

W czasie rekolekcyjnych dni dziewczęta wsłuchiwały się i starały odczytać  Boże wezwanie na konkretną drogę powołania, skierowane do nich w Słowie Bożym, sakramentach, osobistej modlitwie, Liturgii Godzin i różnych wydarzeniach, jakie niosły rekolekcyjne dni. Podstawowym powołaniem każdego jest to do wyboru Jezusa, relacji miłości z Nim, do bycia z Jezusem, a konkretną drogę życia obiera się dopiero w świetle tej relacji wiary.

Wspomnienie liturgiczne św. Ignacego z Loyoli i związany z nim dzień imienin o. Założyciela był okazją do modlitwy w kaplicy Księży Chrystusowców, gdzie spoczywają doczesne szczątki o. Posadzego. W czasie jednego z rekolekcyjnych wieczorów, siostry nowicjuszki przedstawiły historię drogi św. Stanisława Kostki, a siostry przygotowujące się do złożenia ślubów wieczystych podzieliły się odkrywaniem drogi swojego zakonnego powołania. 

Zapraszamy na Spotkania ze Słowem Bożym w ciągu roku akademickiego.

Galeria zdjęć