Dzień 2

Do południa drugiego dnia spotkania młodzież uczestniczyła w warsztatach: artystycznych, opracowując pantonimę, ogrodniczych lub kuchennych, podczas których przygotowywali obiad lub słodkie wypieki.

Zanim spotkaliśmy się na najważniejszym wydarzeniu dnia – Eucharystii, każdy z nas mógł przemyśleć, co jest najważniejsze w jego życiu i w czym chce pokładać nadzieję.

Wieczorne spotkanie, przygotowane przez młodzież, przyniosło wiele radości.

Dzień zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim modląc się za Ojczyznę i nasze rodziny żyjące na emigracji.

Galeria zdjęć