18 lipca gościłyśmy w domu generalnym w Morasku nowy Zarząd Towarzystwa Chrystusowego, wybrany podczas XIII Kapituły Generalnej, która zakończyła się dzień wcześniej w Poznaniu.

Obecni byli: ks. Krzysztof Olejnik SChr, przełożony generalny, ks. Bogusław Burgat SChr, wikariusz generalny, radni generalni: ks. Zbigniew Regucki SChr, ks. Zbigniew Kutnik SChr i ks. Matthew Gardzinski SChr oraz sekretarz generalny ks. Andrzej Orczykowski SChr.

Ponieważ wybór przełożonego generalnego i jego rady miał miejsce 11 lipca, w dniu św. Benedykta z Nursji, Matka Ewa w swoich życzeniach odniosła się właśnie do tego świętego. Wspomniała słowa Jana Pawła II, który powiedział o świętym zakonodawcy, że wśród ciemności i mroków historii był on jaśniejącą gwiazdą, człowiekiem, który uporządkował życie zakonne na Zachodzie i zmienił bieg historii. Matka życzyła, by świętość św. Benedykta, którą zaraził całą Europę, była też udziałem ks. generała i księży, którzy będą go wspierać. O to będą się też modlić siostry misjonarki.

Kierując swoją wdzięczność za to zapewnienie, przełożony Towarzystwa Chrystusowego wyraził swoje pragnienie, by przewodzić Zgromadzeniu z miejsca, którym jest modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, „na kolanach, w duchu pokory, z sercem skruszonym”, tak jak czynił to św. Jan Paweł II, który w ten właśnie sposób kierował Kościołem. Bez modlitwy bowiem, bez karności wewnętrznej i ducha ofiary nic wielkiego w Kościele nie może powstać ani się utrzymać, jak mawiał Sługa Boży kard. Hlond, Założyciel Zgromadzenia. Ks. generał wyraził też nadzieję na dalszą dobrą współpracę z siostrami misjonarkami i obopólną modlitwę dla dobra rzesz polskich emigrantów i całego Kościoła.

Galeria zdjęć