24 czerwca to dzień uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela. We wspólnocie w Morasku obchodziłyśmy imieniny s. Janiny Koszyk, wikarii generalnej Zgromadzenia, i s. Jeannette Wronka, którym patronuje św. Jan.

Nasze drogie Solenizantki polecałyśmy dobremu Bogu przede wszystkim podczas porannej Eucharystii, której przewodniczył zaproszony na tę okazję ks. Bogusław Burgat, wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego. W homilii przybliżył on zebranym postać Poprzednika Jezusa, zachęcając zebranych do naśladowania tego wielkiego Świętego w pokornym wypełnianiu posłannictwa danego nam przez Boga i dawaniu świadectwa Chrystusowi własnym życiem.

W refektarzu słowa podziękowania i życzenia imieninowe dla s. Janiny i s. Jeannette skierowała M. Ewa Kaczmarek, przełożona generalna. Niech św. Jan Chrzciciel wyprasza siostrom obfite błogosławieństwo w zadaniach, które każdego dnia wyznacza im Pan.

Galeria zdjęć