„Śluby to triumf miłości, to jest oddanie serca w całości, bez zastrzeżeń: to spotkanie dwóch serc w akcie miłości”. Te słowa naszego Założyciela, Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego przywołał 23 czerwca w swojej homilii ks. Ryszard Głowacki, przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego.

Ks. generał przewodniczył Mszy św., podczas której dwie siostry nowicjuszki: s. Katarzyna Smukała MChR i s. Monika Mackiewicz MChR złożyły swoją pierwszą profesję zakonną. Akt profesji ślubujących sióstr to, jak podkreślił główny celebrans, najlepsza ilustracja dzisiejszej Ewangelii. „Chrystus zapytał je: za kogo wy Mnie uważacie? I dzisiaj dają na to pytanie odpowiedź, składając swoją pierwszą zakonną profesję. (…) Chrystus potraktował to pytanie jako wstęp do jednych z najbardziej znaczących słów, jakie wypowiedział w Ewangelii: ‚Jeśli kto chce iść za Mną, niech zaprze się samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. To jest program waszego życia, to jest to, czego od was Chrystus oczekuje.” Ks. Głowacki życzył siostrom, by niesienie krzyża i realizacja rad ewangelicznych, także na misjach wśród Polonii, były dla nich źródłem radości. Nie zabraknie im w tym – jak zapewniał za św. Pawłem – nigdy łaski Chrystusa.

Siostra Katarzyna i siostra Monika przygotowywały się do zaślubin z Chrystusem podczas trzyletniej formacji w postulacie i nowicjacie. W przededniu uroczystości zawierzyły swoje życie i powołanie Matce Bożej podczas wieczornej modlitwy wraz z całą wspólnotą moraską. Przed Mszą św., na nową drogę życia w profesji zakonnej swojego błogosławieństwa udzielili im ich rodzice.

Galeria zdjęć