Z wdzięcznością za wielki dar zbawienia, który wysłużył nam Jezus, pragniemy towarzyszyć Mu w Jego męce i śmierci, by w poranek Trzeciego Dnia z wiarą przyglądać się znakom Jego zmartwychwstania i w końcu wraz z uczniami spotkać samego żyjącego Pana.

Życzymy wszystkim naszym Bliskim, by uczestnictwo w zbliżających się Świętach Paschalnych przyniosło pewność zwycięstwa dobra, upragniony pokój i głęboką radość, których źródłem jest jedynie nasz Zbawiciel.

Niech Maryja, wierna Matka swojego Syna i nas wierzących, wyprasza czytającym te słowa potrzebne łaski i obfite błogosławieństwo płynące z otwartego Serca Jezusa.

Z modlitwą, Siostry Misjonarki Chrystusa Króla