W pierwszy weekend Wielkiego Postu s. Sylwia Chojnacka wraz ze studentami lubelskiej wspólnoty udała się na weekendowe rekolekcje stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia do Firleja niedaleko Lublina. Temat rekolekcji brzmiał: „W szkole modlitwy św. Jana Pawła II”.
 
W czas skupienia i modlitwy wprowadził nas ks. Łukasz Nycz, odpowiedzialny w Fundacji za formację duchową stypendystów. Tematem spotkania była modlitwa - jej rola w życiu każdego człowieka. Dzień rozpoczynaliśmy od wspólnej Jutrzni i medytacji Bożego Słowa. Poruszane treści konferencji wskazywały, czym jest modlitwa, jakie są przeszkody na modlitwie, a także co dzieje się z człowiekiem, który odchodzi od spotkania z Żywym Bogiem. Oprócz konferencji był czas na osobistą modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Mogliśmy wspólnie rozważać stacje Drogi Krzyżowej, a także pochylić się nad tajemnicą Męki Chrystusa biorąc udział w Adoracji Krzyża. 
 
Dla uczestników był to bogaty czas w przeżycia duchowe, ale również okazja do wspólnych spotkań i integracji. Czas zatrzymania się i refleksji pozwolił na wzbudzenie w sobie na nowo pragnienia stania się człowiekiem modlitwy.