W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się 22 lutego 2019 r. posiedzenie Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Polonii i Polaków za Granicą. Spotkaniu, którego głównym tematem było duszpasterstwo rodzin i małżeństw, przewodniczył bp Wiesław Lechowicz.

Komisja wydała po obradach oświadczenie o kontynuowanie zabiegów służących socjalnej i prawnej ochronie dzieci polskiego pochodzenia żyjących za granicą:

OŚWIADCZENIE KOMISJI KEP DS. POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Dnia 22 lutego obradowała w Warszawie Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. Polonii i Polaków za Granicą. Wśród wielu tematów poruszano kwestie związane z duszpasterstwem małżeństw i rodzin. Komisja wyraziła wdzięczność duchownym i świeckim, którzy doceniają tę ważną sferę posługi duszpasterskiej w środowiskach polonijnych. Uznając za cenne inicjatywy prawne służące ochronie dziecka i rodziny przed patologią i przemocą, członkowie Komisji uważają za niedopuszczalne praktyki, spotykane w niektórych krajach europejskich, nadużywania prawa i traktowania go w sposób instrumentalny. Tego rodzaju działania, zamiast pomagać i chronić dzieci, doprowadzają do zerwania kontaktów z rodzicami i do wyobcowania ze środowiska polskiego.
 
Komisja zwraca się z apelem do wszystkich osób i instytucji w naszym państwie o kontynuowanie na forum krajowym i międzynarodowym zabiegów służących socjalnej i prawnej ochronie dzieci polskiego pochodzenia żyjących za granicą, zgodnie z normami etycznymi i prawdziwym dobrem dziecka.
 
Najlepszą formą ochrony dzieci jest zdrowa moralnie oraz miłością zjednoczona i wiarą silna rodzina. Dlatego członkowie Komisji zwracają się do naszych rodaków żyjących na emigracji, by w tym duchu kształtowali swoje życie rodzinne. Zauważają ponadto potrzebę dojrzałych i odpowiedzialnych polskich rodzin, które będą spełniać kryteria pozwalające im stać się rodziną zastępczą bądź przyjmującą dziecko na drodze adopcji.
 
bp Wiesław Lechowicz
Przewodniczący KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą
Warszawa, 22 II 2019 r.
 

W posiedzeniu uczestniczyła przełożona generalna naszego Zgromadzenia M. Ewa Kaczmarek, należąca do grona konsultorów Komisji. 

Na podstawie: episkopat.pl

Podsumowanie spotkania przez bpa Lechowicza (audio)

Galeria zdjęć (episkopat.pl)