W ostatnim tygodniu września w domu generalnym w Morasku odbył się zjazd rodziców i krewnych sióstr misjonarek. Był to czas wypełniony modlitwą, spotkaniami i rozmowami z najbliższymi, czas odpoczynku i wzajemnych radości.
 
Duchowym przewodnikiem zjazdu był o. Bonifacy ze Zgromadzenia Pocieszycieli Boskiego Serca Jezusowego z Getsemani, który przyjechał na zaproszenie głównej organizatorki tych dni – s. Janiny, wikarii generalnej. Tematem naszych rozważań był temat świętości. 
 
O. Bonifacy podkreślał, że świętość nie jest niczym nadzwyczajnym, czymś dla nas nieosiągalnym. Jest wręcz wpisana w nasze serca. Przejawia się w naszym pragnieniu dobra, miłości, piękna, czułości. Świętość polega przede wszystkim na tym, aby być dobrym człowiekiem. Konieczne w dążeniu do niej jest stanięcie w prawdzie i współpracowanie z Panem Bogiem nad pokonywaniem własnych grzechów i słabości.
 
Nasz czas ubogaciły siostry nowicjuszki, także goszczące swoje rodziny. Przygotowały przedstawienie pt. „Najpiękniejsze serce” oraz razem z siostrami Joanną i Anetą poprowadziły sobotnią rekreację. 
 
Dziękujemy Panu Bogu za te piękne dni i naszych kochanych rodziców i krewnych zapraszamy na spotkanie w maju!