Czas bezpośrednio przed Świętami pełen jest nierzadko hałasu i zabiegania, wymijania ludzi w pośpiechu, by ze wszystkim zdążyć. Dlatego szczególnego znaczenia w życiu najmłodszych i dorosłych nabierają chwile, kiedy możemy spotkać się we wspólnocie, trochę inaczej – odświętnie, by cieszyć się obecnością bliźnich i okazać miłość tym, którzy najbardziej jej potrzebują.
 
Taki charakter mają spotkania grup parafialnych, których w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie jest wyjątkowo dużo. Siostry Misjonarki przygotowują corocznie, oprócz wieczerzy wigilijnej, dwa spotkania: dla dzieci z koła misyjnego i scholi „Błękitne Anioły” oraz dla osób ubogich i chorych z naszej parafii.
 
16 grudnia w kawiarence Duszpasterstwa Akademickiego odbyło się pierwsze ze spotkań. Oprócz dzieci, uczestniczyli w nim rodzice i opiekunowie. Ks. Dariusz Pazdan TChr, duszpasterz dzieci odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Chrystusa, a następnie poświęcił opłatki. Po przełamaniu się białym chlebem i złożeniu życzeń, zebrani zasiedli do stołów. Były one bogato nakryte, ponieważ każdy przybywający przyniósł ze sobą jakiś przysmak. Na wieczerzy nie zabrakło też przesyłek od Świętego Mikołaja – wszyscy otrzymali przynajmniej dwa prezenty. Szczególnie wyróżnieni zostali: p. Marta, która przez kilka lat grała na gitarze ze scholą „Błękitne Anioły” oraz ks. Dariusz, z okazji nadchodzących imienin. Spotkanie zakończyło się kolędowym karaoke oraz dekorowaniem pierników, potrzebnych na wieczerzę z chorymi i ubogimi. 
 
Tradycją kilku ostatnich lat jest organizowanie spotkania dla podopiecznych parafialnej Caritas w sam dzień wigilijny – 24 grudnia. Na wieczerzę, do kawiarenki studentów, przybyło w tym roku 56 osób, wraz z opiekunami. W przygotowaniach i posłudze stołu s. Józefie Sikorze ofiarnie pomagało 14 wolontariuszy. Spotkanie rozpoczął modlitwą i poświęceniem opłatków ks. Krzysztof Ośka TChr, opiekun parafialnej Caritas. Na prośbę księdza, Ewangelię odczytał jeden w wolontariuszy – Tomasz. Na wieczerzę  przybyli również: proboszcz, ks. Jarosław Staszewski TChr oraz ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Po podzieleniu się opłatkiem, nasi najbardziej potrzebujący parafianie, mogli skosztować wigilijnych potraw, pokolędować, porozmawiać z kapłanem czy z sąsiadami przy stole.
 
Z sympatycznym przyjęciem zebranych spotkali się kolędnicy misyjni, którzy – wraz z s. Zofią – przywędrowali na wieczerzę, śpiewając i recytując kolędnicze role. Podziękowaniem dla nich zajęła się s. Józefa, wręczając każdemu z kolędników worek ze słodyczami. Natomiast dzieci, po zakończonym występie rozdały wolontariuszom i ich podopiecznym drobne upominki, w postaci sianka i pierników.